Mali genij

Kontakti

Polno ime: Mali genij, inštitut za razvoj izobraževanja, Maribor
Skrajšano ime: Inštitut Mali genij
Sedež: Koroška cesta 104, 2000 Maribor

Ustanovitelj: Janez Rozman
Direktor: Valentin Rozman
Portret Valentin Rozman

Telefon: 041 756 753
Spletna stran: maligenij.si
FaceBook stran: facebook.com/maligenij.si
E-naslov: info@maligenij.si

Datum vpisa v register: 11.6.2014
Matična številka: 6629300
ID številka za DDV: SI95691421

TRR IBAN: SI56 2900 0015 1295 316
Banka: UniCredit Banka Slovenija d.d.
BIC/SWIFT: BACXSI22
ID za SDD: SI48ZZZ95691421

Glavna registrirana dejavnost:
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Dodatne registrirane dejavnosti:
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju Biotehnologije
72.190 Razisk. in razv. dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelekt. lastnine v zakup, razen avtorsko zašč. del
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene